Adrenalin Aréna Kadaň

Motokáry, Paintball a X Box

Novinky

22.9.2014

V sekci kalendář již naleznete aktualizovany kalendář motokárové dráhy a paintballového hřiště. Zkontrolujte si obsazenost před vaší návštévou.

15.8.2014

Paintballové hřiště dokončeno

ve stredu 20.8. bude hriště otevřeno pro držitele V.I.P. karet od 21.8. pro veřejnost. Rezervovat si můžete hřiště již teď.

15.7.2014

Dokonceny zemní prace

25.6.2014

Máme povolení na stavbu paintballového hřiště

24.4.2014

Vybrán design paintballového hriště

15.4.2014

Rozhodnuto o výstavbě paintballového hřistě

12.3.2014

dokončena výměna opláštěníbudovy

5.2.2014

dokončena přestavba dráhy 

20.12.2013 

byl vybrán dodavatel nových motokár společnost X-Fast company. objednány jsou 4ks a do května by jsme je meli mít na dráze

1.2.2013

Motokárový turnaj sezóna 2013 zná svého výtěze je to ZAVY gratlujeme

4.5.2013
VEŠKERÉ NOVINKY NALEZNETE NA NAŠEM FACEBOOKU KLIKNĚTE ZDE


9.9.2012
Od 10.9.2012 začíná soutěž o 14ti denní rekord Více informací naleznete v sekci PLÁN TURNAJŮ

9.9.2012
Začíná dlouhodobý tunaj o 10 000 Korun
Více informací naleznete v sekci PLÁN TURNAJŮ

16.8.2012
Úprava dráhy dopadla úspěšně. Povrch zatim funguje bez problemů takže si můžete vychutnat vetší zážitek z jízdy. V sekci Dráha a závodní technika naleznete fotografie nově upravené dráhy

13-15.8.2012
Dráha bude uzavřena. Chystáme mnohé úpravy. Budou se natírat zatáčky speciálni barvou, takže by již neměly klouzat. Bude se upravovat tunel, časomíra. Motokáty projdou kompletní údržbou. Doufáme že se vám úprvy budou líbit.

5.8.2012
Proběhl závod společnosti Kyocera, kterého se zůčastnilo 5 týmů. Na konci 40ti minutového závodu dělilo první dva tými pouze půl kola

12.4.2012
Připravujeme spuštění malého intenretového obchudku s pneumatikami. V prvni fázi na motokáry následně na čtyřkolky a enduro motorky již v brzké době se objeví první informace v sekci shop

10.4.2012
Spouštíme web kameru snímky z web kamery z dráhy naleznete zde na titulní stránce a také v sekci Dráha a závodní technika

PARTNER
S hrdostí vám oznamujeme že naše dráha získala Dalšíhoo partnera. Je jím společnost an image která bude podporovat i jednotlive akce na dráze o planovaných akcích se schockem ale i o ostatních se dozvíte v sekci kalendář

4.4.2012
V.I.P. karty již můžete získat V.I.P: členské karty. To jediné co pro to musíte udělat je zajet čas na jedno kolo pod 28,5 a karta je vaše.

1.4.2012
čepujeme Gambrinus 11 an image definitivne jsme vymenily krusovicke pivo za Gambrinus Heineken 12 zustava tak prijdte ochutnat

3.3.2012
VIP opening od 7.3.2012 zavádíme novou službu pro naše zákazniky. Touto službou je možnost objednat si otevření dráhy mimo of

iciální otvírací dobu. Tuto službu je nutné objednat 2 dny předem na telefonním čísle 603 289 138. VIP opening je možno objednat na dobu od 8:00 - 15:00

PARTNER
S hrdostí vám oznamujeme že naše dráha získala prvního partnera. Je jím společnost an image

dodávájící veškeré vybavení pro interní logistiku. Velice nás těší spojení s tak významnou sposlečností a věříme že vzájemná spolupráce bude slavit vítězství.

10.2.2012
ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY Díky velke zimě jsme se rozhodli posunout otvírací dobu takže o víkendu bude otevřeno až od 14:00

4.12.2011
A JE TO TADY První závod dlouhodobého turnaje o lístky na F1 se uskuteční v neděli 18.12.2011. Více informaci naleznete v sekci plán turnajů

12.11.2011
Byla přestavěna dráha. V úseku za nejdelší rovinkou již nenaleznete vracečku ale pouze zatáčku, tí se dráha výrazne zrychlila a přibyla i další místa na předjíždění

28.9.2011
Vypsán první turnaj Více informací naleznete v sekci PLÁN TURNAJŮ

20.9.2011
Dnes proběhlo schvalovací řízení. Vysledek je pro nás poměrně příznivý i přes to ze je nutné ještě dodat určité dokumenty vše by mělo být hotovo do čtvrtka a tím by již nic nemělo bránít oficiálnímu otevření tento pátek v 18:00

10.9.2011
Na stránkách již nazeznete bližší informace o cenách. Konkrétní datum otevření a datum vypsání prvního závodu bude známo až po 20.9.2011

25.8.2011
Práce na restauraci dokončené vše se blíží do finále. časoníra nainstalovaná. Pokud získáme povolení od stavebního úřadu tak už nic nebude bŕanit tomu v sobotu otevřít.

29-30.7.2011
V těchto dnech proběhlo lití plochy po které se již brzy budou prohánět motokáry. Nyní je již plocha kompletně připravena stači navézt gumy a káry :)

20.5.2011
Meeting s Dánským dodavatelem motokár proběhl úspěsně. Společnost Dino nám v průběhu měsíce srpna dodá vybavení pro motokárovou dráhu

14.5.2011
Na tento vikend je naplánován výjezd do Dánska na odzkoušení závodní techniky, která by měla být na dráze nasazena

6.5.2011
Proběhlo jednání s notářem a byla založena společnost TOP DRIVE s.r.o., která bude provozovat krytou motokárovou dráhu v Kadani. Plánované umístění kryté dráhy je v areálu bývalých kasáren v hale, kde jsou nyní stavebniny Cibet. V této hale je plánováno nasazení 12ti motokár na dráze cca 500 m. Součástí dráhy by měl být i tunel, který bude stavěn do pravotočivé zatáčky.


Před vstupem na dráhu je každý  návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem. Zakoupením vstupenky pak návštěvník dává najevo, že se s podmínkami provozního řádu seznámil a souhlasí s nimi.

1.Pohyb návštěvníků v celém areálu a jízda na motokáře je na vlastní nebezpečí!!!

2. Jízdy na trati se smí zúčastnit pouze jezdec starší 15 let, mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce.

3. Platí zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

4. Zakoupením lístku souhlasí návštěvníci s provozním  řádem a zavazují se ho dodržovat. Nedodržení provozního řádu zejména při jízdě, může znamenat předčasné ukončení jízdy, bez nároku na vrácení jízdného.

5. Návštěvník musí dbát pokynů obsluhy. Pokud je nedodrží, může být vykázán bez náhrady jízdného popř. uhradí škodu, která provozovateli jeho chováním  vznikla.

6. Provozovatel neručí za žádné škody či újmu na zdraví, které si návštěvník při jízdě na motokáře způsobí.

7 Provozovatel taktéž neručí za odložené věci a za ušpinění oděvu při jízdě motokárou. Každý musí svoje oblečení přizpůsobit tomuto sportu

8. Po zaplacení jízdy  si návštěvník převezme helmu a dostaví se do depa na pokyn obsluhy k převzetí motokáry.

9. Odjezd z depa je pouze na pokyn obsluhy

10. Při jízdě na motokáře musí návštěvník dodržovat tyto zásady:

- návštěvník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou přilbu, dlouhé vlasy, šály, šátky musí být zastrčeny pod oblečením, případně sundány!!!

Je přísně zakázáno vystupovat z motokáry na trať během jízdy!!!

- je přísně zakázáno úmyslně narážet do bariér, druhých motokár a šlapat na oba pedály současně!!!

- musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil zdraví svých spolujezdců a majetek provozovatele

- nesmí při jízdě vyhazovat žádné předměty z motokáry,či jinak znečišťovat dráhu. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, nese  veškerou   odpovědnost a finanční náhradu za zničené zdraví spolujezdců, či mechaniků a za hmotný majetek, který tímto svým chováním zničí

11. Platí přísný zákaz vstupu do motokárové dráhy, jsou-li motokáry na dráze, případně připraveny k jízdě.

12. V případě poruchy je návštěvník povinen pokud to je možné zajet do depa, nebo odstavit motokáru bokem zvednutou rukou upozornit obsluhu na závadu, popřípadě se řídit pokyny obsluhy. Veškeré úkony spojené se zprovozněním motokáry provede přivolaný správce trati.Nevystupovat z motokáry!!!

13. Výměna motokáry,nebo vrácení poměrné části peněz, je možná jen v případě závady jednoznačně nezaviněné zákazníkem, nebo jeho spolujezdců.

14. Při nastupování a vystupování z motokáry, musí návštěvník dbát zvýšené pozornosti před kontaktem s nekrytými částmi motoru – hrozí nebezpečí popálení!


partneři dráhy  

Copyright © 2014. JKG